HTML karakter kodları

HTML’de klavyeden yazamadığınız karakterleri bazı kurallara uyarak kodlayabilirsiniz. Örneğin Ü karakterini Ü, Ü, Ü gibi üç farklı gösterimle kodlayabilirsiniz. İlk gösterim sadece ISO-8859-1 karakter kümesindeki karakterler içindir ve bunlar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Diğer iki tür kullanımda karakterin UTF-8 karakter kümesindeki karakter kodu kullanılmıştır. Ü onluk tabanda, Ü ise onaltılık tabanda kodlanmıştır. UTF-8 karakter kümesini oluşturan karakterlerin tamamını içeren bir dosyayı makinanızda örneğin Red Hat dağıtımını kullanıyorsanız, /usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz olarak bulabilirsiniz. Bu dosyada Ü harfi ile ilgili satır,
<00DC> /xc3/x9c LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
şeklindedir. Burada kullanacağımız kısım <00DC>’dir. &#x00DC; ya da &#xdc; olarak bu karakteri HTML dosyamızda kullanabiliriz.
Karakterleri bu şekilde kodlayarak yazmanın bir faydası da HTML dosyasının başlığında <meta> etiketiyle karakter kodlamasının belirtilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Renk Tablosu Örneğinde göreceğiniz gibi örnek olması için “ı” harfi yerine &#x131; kullanılmıştır.

GENEL
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Euro Symbol &euro; &#8364;
© Copyright &copy; &#169;
® Registered Trademark &reg; &#174;
Trademark Sign (TM) &trade;
@ At Symbol &#64;
& Ampersand &amp; &#38;
Paragraph &para; &#182;
Hyphen &#45;
En Dash &ndash; &#150
Em Dash &mdash; &#151;
¬ Not Sign &not; &#172;
Single Left Pointing Angle &lsaquo;
Single Right Pointing Angle &rsaquo;
« Double Left Pointing Angle &laquo; &#171;
» Double Right Pointing Angle &raquo; &#187;
Left Arrow &larr;
Upward Arrow &uarr;
Right Arrow &rarr;
Downward Arrow &darr;
Black Spade Suit (Not available in Firefox) &spades;
Black Clubs Suit (Not available in Firefox) &clubs;
Black Hearts Suit (Not available in Firefox) &hearts;
Black Diamond Suit (Not available in Firefox) &diams;

 

Accents
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
` Grave Accent &#96;
´ Acute Accent &acute; &#180;
¯ Macron Accent &macr; &#175;
¨ Umlaut &uml; &#168;
¸ Cedilla &cedil; &#184;
· Middle Dot &middot; &#183;
º Masculine Ordinal &ordm; &#186;
ª Feminine Ordinal &ordf; &#170;

 

A Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
À Büyük A – Grave Accent &Agrave; &#192;
à Küçük A – Grave Accent &agrave; &#224;
Á Büyük A – Acute Accent &Aacute; &#193;
á Küçük A – Acute Accent &aacute; &#225;
 Büyük A – Circumflex Accent &Acirc; &#194;
â Küçük A – Circumflex Accent &acirc; &#226;
à Büyük A – Tilde &Atilde; &#195;
ã Küçük A – Tilde &atilde; &#227;
Ä Büyük A – Umlaut &Auml; &#196;
ä Küçük A – Umlaut &auml; &#228;
Å Büyük A – Ring &Aring; &#197;
å Küçük A – Ring &aring; &#229;

 

E Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
È Büyük E – Grave Accent &Egrave; &#200;
è Küçük E – Grave Accent &egrave; &#232;
É Büyük E – Acute Accent &Eacute; &#201;
é Küçük E – Acute Accent &eacute; &#233;
Ê Büyük E – Circumflex Accent &Ecirc; &#202;
ê Küçük E – Circumflex Accent &ecirc; &#234;
Ë Büyük E – Umlaut &Euml; &#203;
ë Küçük E – Umlaut &euml; &#235;

 

I Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ì Büyük I – Grave Accent &Igrave; &#204;
ì Küçük I – Grave Accent &igrave; &#236;
Í Büyük I – Acute Accent &Iacute; &#205;
í Küçük I – Acute Accent &iacute; &#237;
Î Büyük I – Circumflex Accent &Icirc; &#206;
î Küçük I – Circumflex Accent &icirc; &#238;
Ï Büyük I – Umlaut &Iuml; &#207;
ï Küçük I – Umlaut &iuml; &#239;

 

O Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ò Büyük O – Grave Accent &Ograve; &#210;
ò Küçük O – Grave Accent &ograve; &#242;
Ó Büyük O – Acute Accent &Oacute; &#211;
ó Küçük O – Acute Accent &oacute; &#243;
Ô Büyük O – Circumflex Accent &Ocirc; &#212;
ô Küçük O – Circumflex Accent &ocirc; &#244;
Õ Büyük O – Tilde &Otilde; &#213;
õ Küçük O – Tilde &otilde; &#245;
Ö Büyük O – Umlaut &Ouml; &#214;
ö Küçük O – Umlaut &ouml; &#246;

 

U Harfi
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Ugrave; Büyük U – Grave Accent &Ugrave; &#217;
ù Küçük U – Grave Accent &ugrave; &#249;
Ú Büyük U – Acute Accent &Uacute; &#218;
ú Küçük U – Acute Accent &uacute; &#250;
Û Büyük U – Circumflex Accent &Ucirc; &#219;
û Küçük U – Circumflex Accent &ucirc; &#251;
Ü Büyük U – Umlaut &Uuml; &#220;
ü Küçük U – Umlaut &uuml; &#252;

 

Diğer Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
Æ Büyük AE &AElig; &#198;
æ Küçük AE &aelig; &#230;
Ç Büyük C – Cedilla &Ccedil; &#199;
ç Küçük C – Cedilla &ccedil; &#231;
Ñ Büyük N – Tilde &Ntilde; &#209;
ñ Küçük N – Tilde &ntilde; &#241;
Ý Büyük Y – Acute Accent &Yacute; &#221;
ý Küçük Y – Acute Accent &yacute; &#253;
ÿ Küçük Y – Umlaut &yuml; &#255;
Ð Büyük Eth – Icelandic &ETH; &#208;
ð Küçük Eth – Icelandic &eth; &#240;
Þ Büyük Thorn – Icelandic &THORN; &#222;
þ Küçük Thorn – Icelandic &thorn; &#254;
ß Küçük Sharps – German &szlig; &#223;

 

Quotes and Punctuation
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
! Exclamation Mark &#33;
¡ Inverted Exclamation &iexcl; &#161;
? Question Mark &#63;
¿ Inverted Question Mark &iquest; &#191;
: Colon &#58;
; Semicolon &#59;
, Comma &#44;
. Period &#46;
Apostrophe &#39;
* Asterisk &#42;
Dagger &dagger;
Double Dagger &Dagger;
Per Mill Sign &permil;
¹ Superscript 1 &sup1; &#185;
² Superscript 3 &sup2; &#178;
³ Superscript 3 &sup3; &#179;
¼ One-Fourth Fraction &frac14; &#188;
½ One-Half Fraction &frac12; &#189;
¾ Three-Fourths Fraction &frac34; &#190;
^ Caret &#94;
~ Tilde &#126;
Overline (Overscore) &oline;
_ Horizontal Bar (Underscore) &#95;
Left Single Quote &lsquo;
Right Single Quote &rsquo;
Left Double Quote; &ldquo;
Right Double Quote &rdquo;
Single Low-9 Quote &sbquo;
Double Low-9 Quote &bdquo;
Double Quotation Mark &quot; &#34;

 

Slashes and Brackets
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
/ Slash &frasl; &#47;
\ Backslash &#92;
( Left Parenthesis &#40;
) Right Parenthesis &#41;
[ Left Square Bracket &#91;
] Right Square Bracket &#93;
{ Left Curly Brace &#123;
} Right Curly Brace &#125;
| Vertical Bar &#124;
¦ Broken Vertical Bar &brvbar; &#166;

 

Money and Math Symbols
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
% Percent Sign &#37;
# Numara Sign &#35;
Euro Sign &euro; &#8364;
$ Dollar Sign &#36;
¢ Cent Sign &cent; &#162;
¥ Yen Sig &yen; &#165;
£ Pound Sterling &pound; &#163;
¤ General Currency Sign &curren; &#164;
+ Plus Sign &#43;
× Multiplication Sign &times; &#215;
÷ Division Sign &divide; &#247;
= Equals Sign &#61;
± Plus or Minus &plusmn; &#177;
&lt; Less Than Sign &lt; &#60;
> Greater Than Sign &gt; &#62;
µ Micro Sign &micro; &#181;
° Degree Sign &deg; &#176;
§ Section Sign &sect; &#167;
Ø Büyük O – Slash &Oslash; &#216;
ø Küçük O – Slash &oslash; &#248;

 

Büyük Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
A Büyük A &#65;
B Büyük B &#66;
C Büyük C &#67;
D Büyük D &#68;
E Büyük E &#69;
F Büyük F &#70;
G Büyük G &#71;
H Büyük H &#72;
I Büyük I &#73;
J Büyük J &#74;
K Büyük K &#75;
L Büyük L &#76;
M Büyük M &#77;
N Büyük N &#78;
O Büyük O &#79;
P Büyük P &#80;
Q Büyük Q &#81;
R Büyük R &#82;
S Büyük S &#83;
T Büyük T &#84;
U Büyük U &#85;
V Büyük V &#86;
W Büyük W &#87;
X Büyük X &#88;
Y Büyük Y &#89;
Z Büyük Z &#90;

 

Küçük Harfler
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
a Küçük A &#97;
b Küçük B &#98;
c Küçük C &#99;
d Küçük D &#100;
e Küçük E &#101;
f Küçük F &#102;
g Küçük G &#103;
h Küçük H &#104;
i Küçük I &#105;
j Küçük J &#106;
k Küçük K &#107;
l Küçük L &#108;
m Küçük M &#109;
n Küçük N &#110;
o Küçük O &#111;
p Küçük P &#112;
q Küçük Q &#113;
r Küçük R &#114;
s Küçük S &#115;
t Küçük T &#116;
u Küçük U &#117;
v Küçük V &#118;
w Küçük W &#119;
x Küçük X &#120;
y Küçük Y &#121;
z Küçük Z &#122;

 

Numaralar
Sembol Açıklama Yazılış Kodu Numara Kodu
0 Sıfır &#48;
1 Numara 1 &#49;
2 Numara 2 &#50;
3 Numara 3 &#51;
4 Numara 4 &#52;
5 Numara 5 &#53;
6 Numara 6 &#54;
7 Numara 7 &#55;
8 Numara 8 &#56;
9 Numara 9 &#57;

One Reply to “HTML karakter kodları”

  1. Teşekkürler, her ihtiyacım olduğunda başvurduğum bir kaynak, ayrıca bu makaleniz “html karakter kodları” kelimesinde ilk sırada olmayı hak ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir